Putování v 5.B

Třída 5.B tento týden cestovala po Evropě. Každý den navštívila jinou zemi. Pondělí započala svoji cestu ve Velké Británii, kde se setkala s místními pověstmi i královskou rodinou. Svoji cestu ukončila pravým černým čajem s kapkou mléka. V úterý byla na řadě Francie. Ráno proběhla ochutnávka sýrů a pečiva, po té se třída vydala na obhlídku nejzajímavějších památek Paříže. Na závěr celá třída tancovala oblíbený tanec kankán. Poslední den byl v Itálii. Tento den byl v duchu tvoření vlastní pizzy, prozkoumávání celé země a zakreslování a tvorby map.

Olympiády

Žák 9. ročníku Tomáš Kracman se zapojil do chemické soutěže Mladý chemik. V 2. kole, kterého se zúčastnili žáci z Prahy, Plzeňského, Středočeského, Královehradeckého a Jihočeského kraje, skončil na velmi pěkném 31. místě, celkově v celorepublikovém pořadí na 255. místě ze 1542 účastníků. Za účast i umístění mu patří velká gratulace.


V průběhu ledna proběhlo pro zájemce školní kolo zeměpisné olympiády. Celkem se zúčastnilo 28 žáků ve třech kategoriích. Výsledky najdou žáci na nástěnce v ulici Fotbalová. První tři v každé kategorii postoupí do okresního kola, které proběhne online ve středu 2. března. Kategorie A (6. ročník) Sofie Gladiš, Matyáš Váňa, Eliška Hykšová, kategorie B (7. ročník) Josef Pošepný, Pavel Přívratský, Vojtěch Švec, kategorie C (8. a 9. ročník) David Smutný, Albert Pavlásek, Šimon Zajíček. Tito žáci mají registraci a jsou již školou přihlášeni. Děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně úspěchů.


Blahopřejeme také postupujícím řešitelům školního kola dějepisné olympiády – Petru Křivskému, Tomu Kurzovi a Filipu Sommerovi. Děkujeme za účast celé třicítce účastníků za pomyslný boj se šlechtou v proměnách času.

Historické setkání

29. 12. 2021 se sešly symbolicky na státní hranici České republiky a Slovenské republiky, konkrétně na lávce Velké Moravy nedaleko moravských Mikulčic a slovenských Kopčan, delegace ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 a Základná škola Jána Kupeckého v Pezinku, aby si předaly výsledek společného projektu a připomněly si dosavadní dlouhodobou spolupráci a přátelství. V době, ve které jsou zahraniční kontakty a osobní setkání bohužel velmi omezené. Osobní přítomností nás podpořila i zástupkyně primátora slovenského Pezinku paní Mária Wagingerová.

Děkujeme všem žákům a učitelům za tvorbu posledního společného projektu, který mapoval osobnosti české historie a současnosti na Slovensku nebo naopak. Žáci prostřednictvím různých aktivit a tvůrčí práce připravili podklady pro velkou obrazovou knihu. Rádi vzpomínáme také na dosavadní společné akce – zájezdy učitelských sborů, poznávací zájezdy pro žáky školy včetně sportovních a vzdělávacích činností, které žáky a žákyně obou škol sblížily.

Třídění – II. stupeň

Podobně jako na prvním stupni také starší žáci realizovali projekt týkající se třídění odpadu. Během posledního listopadového pondělí se v jednotlivých třídách věnovali vzdělávacím činnostem, výrobě a výzdobě papírových kontejnerů na tříděný odpad. Celkovým cílem projektu spolufinancovaného z dotačního titulu firmy ŠKO-Energo bylo vybavit školu identickými nádobami na vytřídění plastu a papíru. Žáci tak mají po celé škole k dispozici v jednotlivých učebnách a na chodbách stejné modré a žluté krabice. Zároveň se podíleli na jejich výzdobě a instalaci, aby k těmto náležitostem měli patřičný vztah, během aktivit pak pochopili podstatu a smysl třídění odpadu.