Celý týden od 15. května 2023 proběhl ve znamení barev. Do barevného týdne se zapojili žáci, učitelé, zaměstnanci školy, ale i děti na škole v přírodě. Každý den byl ve znamení jedné barvy, soutěžilo se o nejúspěšnější třídu a sladkou odměnu. Na I. stupni se z výhry radovala třída 1.A a na II. stupni třída 6.B. Poděkování patří všem, kteří se do akce zapojili. Věříme, že i další školní akce budou úspěšné.

Školní parlament 6.ZŠ