Putování se 6

Za příjemného podzimního počasí jsme společně s dětmi a rodiči vyrazili do parku Štěpánka. V neděli 25. 9. 2022 jsme uspořádali tradiční Putování se Šestkou. Za postavičkami z říše hmyzu a za různými úkoly se vypravila stovka našich nejmenších dětí – ze školy i ze školky. Po absolvování úkolů a příjemné procházky čekala na děti v cíli odměna v podobě originální medaile. Kdo chtěl, mohl si opéct buřty a pohrát si se svými spolužáky. Děkujeme všem dětem i rodičům za účast a učitelům z prvního stupně a jejich pomocníkům z řad žáků školy za skvělou organizaci. Těšíme se další společné akce pro děti a rodiče. Vaše Šestka.

Podzim u prvňáčků

V našich prvních třídách proběhlo v pátek 23. 9. 2022 tematické vyučování – PODZIM. Žáci prvňáci tak přivítali podzim v jeho první den vlády, v den podzimní rovnodennosti. Do školy přišly děti v pěkných maskách. Vyrobily si skřítka Bramboráčka z podzimních plodů a vyrazily na Pavoučkovo putování s úkoly na podzimní téma.

Deváťáci a bioplyn

Dne 16. 9. 2022 si žáci 9. ročníku prohlédli novou bioplynovou stanici v Plazích vybavenou nejmodernějšími technologiemi ke zpracování komunálního odpadu. Setkali se tak s chemií i fyzikou v praxi a navíc ve spojení s ekologií.

Adaptační kurzy

Začátek školního roku je ve znamení adaptačních kurzů. Adaptační kurzy a pobyty realizujeme ve čtvrté a šesté třídě. Čtvrťáci se seznamují s novou paní učitelkou a naopak. V šesté třídě se většinou seznamuje celý kolektiv, ať už je to třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy 6.A nebo ostatní třídy 6.B a 6.C, které nemusí z prvního stupně přecházet úplně ve stejném složení. Cílem je vytvoření fungujícího kolektivu a pozitivního klima třídy a právě tzv. adapťák je dobrou startovací metou. Prostřednictvím různých seznamovacích her a doplňkových sportovních i nesportovních aktivit žáci poznávají lépe své spolužáky, sami sebe a pomalu se chystají po prázdninách na nový školní rok.

Třídy 4.A a 4.C přespaly ve škole, třída 4.B zvolila dopolední blok her, 6.A vyrazila k Turnovu k řece Jizeře podobně jako 6.C. 6.B strávila adaptační pobyt v Kosmonosech.

Děkujeme všem učitelům za organizaci a dětem za bezva přístup.