Nabídka

ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 přijme na plný úvazek od 1. 9. 2023 UČITELE/UČITELKU všeobecně vzdělávacích předmětů pro výuku na II. stupni ideálně s aprobací přírodopis, chemie nebo matematika. Kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících. Bližší informace na 326 201 913, 607 978 913 nebo kontaktujte info6zs@6zsmb.cz.

Poděkování

Další školní rok za sebou zavřel dveře a je za námi. Byl plný nejenom učení, ale také různých tradičních i netradičních akcí. Naši žáci se zúčastnili třídních aktivit, exkurzí, školních soutěží i dalších vzdělávacích programů a kurzů. Jsme rádi, že se nám na tak velké škole podařilo uskutečnit i činnosti společné, kde se potkávaly děti z různých ročníků a tříd – jako např. sázení stromků, olympiáda nebo sportovní den, při kterých byla atmosféra přátelská, rodinná. A reakce dětí nám potvrzují, že tyto akce mají smysl.

Zahraniční spolupráci nadstandardně udržujeme se Základní školou Jána Kupeckého ze slovenského Pezinku a již druhým rokem také s polskou základní školou. Partnerství se daří rozvíjet i bez pomoci mezinárodních dotačních programů.

Žáci a žákyně z tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy již delší dobu zaznamenávají úspěchy nejenom v rámci regionu, ale na republikové úrovni – účast v několika republikových finále je tomu důkazem. Vždyť letos jsou naši chlapci nejlepší v republice v přespolním běhu a dívky ve florbalu. Pohyb, tělesná výchova a výchova ke zdravému životnímu stylu jsou pro nás prioritou.

Nezapomínáme ani na ostatní třídy, jako součást nového školního vzdělávacího programu byly pro ně připraveny nové volitelné předměty nebo laboratorní práce.
Kapacita školy byla tento rok naplněna téměř na 100 %. V závěru školního roku jsme měli volné pouze jedno místo. Těší nás zájem o naši školu a pro další léta nás tento zájem zavazuje. I když řešíme problémy a zdaleka nejsme dokonalí, snažíme se nedostatky řešit, spolupracovat s rodiči a poskytovat dětem zpětnou vazbu a vysvětlovat nastavená pravidla.

Rádi bychom poděkovali všem žákům za snahu a píli, rodičům za spolupráci a pedagogům i provozním zaměstnancům za pracovní nasazení a profesní přístup. Všem přejeme příjemné léto a zasloužený odpočinek.

Vedení školy

Úřední hodiny

Úřední hodiny v době hlavních prázdnin:

červenec – středa 10.00 – 14.00 hodin

srpen – čerpání dovolené, od 28. 8. 2023 bez omezení

případně po telefonické domluvě (326 201 911, 774 096 696)

Knižní SWAP

Školní parlament připravil poslední akci v tomto školním roce – Book swap aneb „prázdniny s knihou“. Pokud máš v knihovně přečtenou knížku a rád by jsi ji vyměnil za novou, tak neváhej a v pondělí 26.6.2023 přines do školy. Najdi si novou knížku na prázdniny a udělej radost i ostatním spolužákům.

Bazarové místo pro výměnu bude na každé chodbě (parapet) – v rámci I. stupně je možné navštívit i prostory v jiném patře. II. stupeň – parapet v ulici Horolezecká před malou učebnou informatiky. Místa budou označena, žáci přinesou své knihy před vyučováním (do 8:00 hod.), odloží je a po první vyučovací hodině mohou po celý den chodit a vybírat si.