Vážení rodiče, ti z vás, kteří by chtěli přispět na činnost školního spolku, který podporuje aktivity všech našich dětí, a neučinili jste tak během třídních schůzek, můžete patřičnou částku zaslat na účet Spolku č. 244917958/0300. Platbu opatřete variabilním symbolem žáka/žákyně. Doporučená a dobrovolná výše je 200,- Kč za každé dítě (ve sportovních třídách II. stupně 1000,- Kč). Potvrzení vydá na požádání paní hospodářka Kateřina Brierley ve škole. Děkuji moc za spolupráci. Za Spolek Martin Dědek, předseda SRPZŠMŠ