OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ VE ŠKOLE

 • osobní přítomnost žáků druhého stupně ve škole je možná (nepovinná) od 8. 6. 2020 za účelem skupinové konzultace nebo setkání navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva), socializačních aktivitit – třídnických hodin mimo jiné pro vyzvednutí školních potřeb, odevzdání učebnic apod.,
 • tyto aktivity budou probíhat dle stanoveného rozvrhu (od 9.00 do 11.45 hodin) pro každý ročník v jiný den,
 • výuka na dálku respektive online forma bude dle podmínek jednotlivých vyučujících od 8. 6. 2020 omezena,
 • skupinové konzultace a třídnické aktivity probíhají ve skupinách maximálně 15 žáků (rozvrh počítá s příchodem většího počtu žáků než je 15 – 2 skupiny s vyučujícími, kteří se po hodině vymění), třetí hodinu (třídnickou) zajistí třídní učitel, případně s jeho zástupcem, přihlášení tedy není nutné
 • pro žáky 9. ročníku budou termíny těchto aktivit upřesněny,
 • podmínky předávání vysvědčení dne 26. 6. 2020 budou oznámeny dodatečně,
 • zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění) a seznámení – čestné prohlášení odevzdá žák při prvním příchodu do školy,
 • obědy pro žáky druhého stupně nebudou z organizačních důvodů zajištěny,
 • žáky si před školou vyzvedává pověřený pracovník školy, vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
 • každý žák má s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky; žáci nosí ve společných prostorách roušky (rouška není nutná ve třídě při splnění předem daných podmínek), žák je povinen dodržovat hygienická pravidla, s příznaky infekce dýchacích cest nesmí žák do školy vstoupit,
 • připomínáme, že je mimo školu nutné dodržovat platná krizová a mimořádná opatření.

Těšíme se na vás.