Aktuálně ze školy

Vážení rodiče,

na začátku listopadu se dostáváme do situace, kdy jsme téměř v denním kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a řešíme již pátou třídu s výskytem nemoci COVID-19. KHS neposílá do karantény celou třídu, ale pouze žáky, kteří přišli do kontaktu s pozitivním žákem s odstupem několika málo dnů. Také očkovaní žáci a žáci v ochranné lhůtě po nemoci do karantény nemíří.


Stává se tedy, že ve škole máme pouze několik žáků jedné třídy, kteří mají zajištěné prezenční vyučování jednotlivými vyučujícími dle rozvrhu, ostatní jsou doma. Pro ně však stejní vyučující musí zajistit distanční výuku. Ne vždy jsme z technických důvodů a personálních možností schopni zajistit on-line výuku ihned po vyhlášení karantény, a žáci tak mají výuku formou samostudia. I učitelé nám končí v pracovní neschopnosti.


Budeme se snažit zajistit distanční výuku v co možná největší míře, i když nám zákon ukládá přejít na tento způsob výuky v případě karantény většiny žáků skupiny nebo třídy, což třeba v případě deváťáků nenastalo a více jak půlka jich může chodit do školy.


Jakmile obdržíte informaci o případné nařízené karanténě, budeme Vás i žáky posléze informovat o konkrétní podobě distanční výuky prostřednictvím žákovské knížky. Jsme si vědomi, že na druhém stupni bude moci být vysílání on-line pouze z učebny, ve které bude učitel společně s přítomnými žáky.


Tak jak bylo nastaveno v minulém školním roce, tak i letos je distanční výuka (on-line i zadaná práce pro samostudium) realizována prostřednictvím MS TEAMS.


Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem i Vašim dětem především pevné zdraví.


Vedení školy

Starší dívky první

Podobně jako mladším dívkám ze 6. a 7. ročníku se podařilo dosáhnout vítězství v okresním kole florbalového turnaje organizovaného pod hlavičkou Asociace školních sportovních klubů dne 3. 11. 2021 i starším dívkám z 8. a 9. ročníku. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy v konkurenci ostatních škol ve městě i v okrese.

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z provozních důvodů na dny 18. a 19. listopadu 2021 pro žáky základní školy volno ředitele školy.

Finále krosu

V úterý 26. 10. 2021 se naše starší žákyně vypravily do Nového Města na Moravě, konkrétně do Vysočina Arény. Zde se konalo Republikové finále v přespolním běhu. Naše děvčata se v konkurenci dalších školních týmu umístila na výborném 5. místě. Individuální ocenění získala Ellen Šléglová, která doběhla ve své kategorii na třetím místě. Naše starší žákyně tímto závodem navázaly na účast našich žáků a žákyň v posledním republikovém finále krosu. Blahopřejeme dívkám a děkujeme za reprezentaci školy. Doufáme, že stejného úspěchu se dočkáme i v budoucnu.