EKO den

V rámci vyučování jsme měli v pátek 22. 10. 2021 EKO den, do kterého se zapojily třídy celého prvního stupně. Žáci se seznamovali s pravidly třídění, významem recyklace i všeobecnými dopady vlivu člověka na životní prostředí. Hravou formou si upevnili znalosti o jednotlivých barvách kontejnerů, s pomocí pracovních listů, dramatických scén i řízených diskuzí probrali problematiku odpadů a jejich možnosti využití. V rámci vyučování také proběhla přednáška od pracovníků firmy Compag, kteří dětem představili jejich práci a nechali nahlédnout i do popelářských vozů. Jedním z výstupů bylo i vytvoření třídních kontejnerů na tříděný odpad, které si žáci sami vyzdobili. Cílem projektu bylo děti seznámit s významem třídění a recyklace, vzbudit v nich osobní zodpovědnost za nakládání s odpady a motivovat je k ekologickému chování. Výstupy projektu ve všech třídách byly třídní kontejnery, v mnoha případech také informační plakáty s druhy odpadů či žákovská portfolia.

Dýňování

Dne 20. 10. 2021 proběhla ve školní družině aktivita, která bezpodmínečně patří k podzimu. Dlabání dýní. Děti za pomocí paní vychovatelek vytvořily strašidelné výtvory, které budou zdobit naši školu.

4.A a 4.C v Templu

V pátek 15. 10. 2021 strávili žáci 4.A a 4.C dopoledne v mladoboleslavském paláci Templ. Zde měli možnost nahlédnout do naší historie – doby kamenné. Vyzkoušeli si řezání pazourkovými noži, drcení obilí na mouku v kamenné zrnotěrce, vyrobili si ochranný amulet, zahráli si na pravěké hudební nástroje. Děti si dopoledne užily a odnesly si nejen výrobky, ale také spoustu nových informací.

Florbalový turnaj

Po odmlce způsobené pandemií se znovu rozbíhají sportovní aktivity škol. Jednou z prvních byl florbal. 13. 10. 2021 se uskutečnil v nové sportovní hale turnaj dívek kategorie II (4. – 5.třída). Dívky z naší školy obsadily krásné druhé místo.