Podobně jako na prvním stupni také starší žáci realizovali projekt týkající se třídění odpadu. Během posledního listopadového pondělí se v jednotlivých třídách věnovali vzdělávacím činnostem, výrobě a výzdobě papírových kontejnerů na tříděný odpad. Celkovým cílem projektu spolufinancovaného z dotačního titulu firmy ŠKO-Energo bylo vybavit školu identickými nádobami na vytřídění plastu a papíru. Žáci tak mají po celé škole k dispozici v jednotlivých učebnách a na chodbách stejné modré a žluté krabice. Zároveň se podíleli na jejich výzdobě a instalaci, aby k těmto náležitostem měli patřičný vztah, během aktivit pak pochopili podstatu a smysl třídění odpadu.