Evropský den jazyků je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě. V dnešní době je nezbytnou nutností podporovat jazykové vybavení žáků, a proto se i naše škola každoročně připojuje 26. září. Den jazyků se slaví již od roku již od roku 2001, a to z iniciativy Rady Evropy. Jeho organizaci má na starosti Evropské centrum pro moderní jazyky. Naši osmáci a deváťáci si v malých skupinách vyzkoušeli zajímavé aktivity, které jim jednotlivé jazyky přiblížily. Na jednotlivých stanovištích, které si pro ně vyučující připravili, mohli tak formou hry, poslechu, kvízů, soutěží, hudby, prožít cizí jazyky jinak. Stali se na chvíli letovými dispečery, znalci anglických přízvuků, historiky, překladateli, ajťáky. Dvě hodiny utekly a budeme se těšit na další ročník.