Hledání skřítka

Hledání skřítka Šesťáčka 6️⃣ – netradiční prohlídka školy, plnění různých úkolů, které dovedlo děti k tajemné postavičce, se uskutečnilo ve středu 31. 1. 2024 na naší škole. Akce byla určena především pro naše nejmenší žáky prvního stupně a také pro předškoláky z mateřských škol. Děti plnily po dohledem svých rodičů nebo sourozenců dovednostní či jednoduché znalostní úlohy v různých koutech školy. U nich je vítaly různé bytosti z pohádkové říše, povzbuzovaly je a za odměnu jim na kartičku přivazovaly stužky poznání. Po celém putování je bludička zavedla až do tajemné komnaty, kde děti zjistily, že na Šestce ten slíbený skřítek skutečně existuje. Celou akci umocňovalo i přítmí, a tak se hodily baterky či jiná svítidla. Děkujeme všem žákům i žákům budoucím za účast a celé školní družině včetně našich pomocníků z prvního stupně za organizaci této odpolední akce. 🎲🔦🕯

Třídní den 5.B

Svůj třídní den si 5.B skvěle užila na laser game v Liberci. Jednotlivé hry si děti zahrály v různých herních módech, ve větších týmech i v malých skupinkách. Hry byly nejen zábavné, ale rovněž pořádně fyzicky náročné. V mezičase si děti také vyzkoušely simulátor virtuální reality nebo laserové bludiště. Někteří však byli rádi, že mezi jednotlivými hrami mohou jen tak posedět v odpočinkové zóně a nabrat nové síly do další hry. Na zpáteční cestě do školy se všichni shodli, že to byl nejbáječnější školní den!

Britský den 5.A

„Britský den“ si žáci 5.A užili naplno. Společně si usmažili anglickou snídani, přečetli si mnoho britských pověstí, seznámili se s britskými autory dětských knížek a skrze slovní úlohy se dozvěděli třeba i to, kolik přesně bylo královně Alžbětě, když zemřela či kolik je v přepočtu jedna libra. O páté (hodině) pak ochutnali čaj s mlékem a zazpívali si Britskou hymnu. Na závěr své nově nabyté vědomosti zúročili při tvorbě informačního plakátu o Velké Británii.

Lyžák 7.B a 7.C

Letošní lyžařský výcvik 7.B a 7.C je za námi. O celkem 41 lyžařů a snowboardistů se na sjezdovkách ve Vítkovicích starali 4 učitelé. Podmínky pro lyžování byly jedny z nejlepších, jaké si děti i učitelé mohli přát. Pevný podklad, čerstvý sníh a sluníčko. Mimo lyžování jsme také poznávali okolí Vítkovic v rámci pěšího výletu za pohárem a proběhl i již tradiční běžecký biatlon. O večerní program se staraly naše kulturní referentky a žáci si s nimi soutěže i závěrečnou diskotéku vždy užívali.
Domů jsme se vrátili bez jediného zranění a ztráty materiálu. Lyžařský výcvik sedmých tříd se povedl.