Aktualizováno 11. 5. 2021

Nábor do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro žáky současných pátých tříd se uskuteční ve středu 2. 6. 2021 od 15.00 na hřišti školy. Z důvodu možných opatření v souvislosti s COVID-19 upřesníme ještě případné podmínky – např. čestné prohlášení pro žáky z jiných škol apod.

Informace ke sportovní třídě naleznete zde, k náboru na přiloženém plakátu. Na procházku školou se můžete vydat zde.

Informace a přihlášky pro žáky z jiných škol na e-mailu lukas.krejcik@6zsmb.cz.

Těšíme se na vás.