Nábor do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro žáky současných pátých tříd se uskuteční ve středu 2. 6. 2021 od 15.00 na hřišti školy. Vchod do sportovního areálu je možný vraty podél tělocvičny (dle čelního pohledu na školu vlevo ve směru k Dukelské ulici).

Informace ke sportovní třídě naleznete zde, k náboru na přiloženém plakátu. Na procházku školou se můžete vydat zde.

Informace a přihlášky pro žáky z jiných škol na e-mailu lukas.krejcik@6zsmb.cz. Prosíme žáky z jiných škol, aby měli s sebou čestné prohlášení o negativním testu na COVID-19 (případně bude k dispozici u vchodu do sportovního areálu k vyplnění rodičem).

Upozorňujeme, že nebudou k dispozici vnitřní prostory – šatny. Je nutné přijít ve sportovním oblečení.

V areálu je nutné dodržovat veškerá platná opatření.

Těšíme se na vás.