Mateřská škola – něco o nás

 

Součástí školy je v jednom z pavilonů (se samostatným vchodem směrem k Jičínské ulici) mateřská škola STONOŽKA. Tvoří ji čtyři oddělení s vlastním zázemím. K pavilonu náleží dětské školní hřiště s herními prvky nebo relaxační zónou.

Bezstarostné a šťastné dětství by mělo být jedno z nejhezčích období každého člověka, který se bude se svými vzpomínkami k tomuto období často a rád navracet.

Chceme, aby naše mateřská škola ve spolupráci s rodinou vytvořila takové místo, kde se děti budou cítit šťastně, spokojeně a bezpečně. Rádi bychom, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde je mají všichni rádi a nejsou nikomu lhostejné. Není na světě nic krásnějšího, než rozzářené dětské oči a dětský radostný smích.

„Děti se potřebují bavit, potřebují si hrát a co je nejdůležitější, potřebují se SMÁT“

(Hal Urban).

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

 • cvičení v tělocvičně – pouze dle možností rozvrhu ZŠ
 • keramika – příležitostně
 • anglický jazyk – 1x týdně, pouze pro předškoláky
  (dle zájmu rodičů)
 • logopedie
 • plavecká výuka a aerobic – pohybová průprava dětí
 • bruslení

REŽIM DNE

06.0008.30hry, individuální práce
08.3009.00 ranní cvičení, hygiena, přesnídávka
09.0009.30 řízené a spontánní činnosti
09.3011.30 pobyt venku
11.3012.15 hygiena, oběd
12.1514.00 hygiena, odpočinek dětí
14.0017.00 odpolední svačina, hry a zájmové aktivity dětí
 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 • rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte,
 • podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé soutěžení,
 • podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a získávání informací,
 • podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatie, sebevědomí a sebedůvěry, ale zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí,
 • rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev,
  vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků,
 • vytvářet základy estetických dovedností,
  podporovat fantazii a tvořivost dítěte,
 • rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žijeme.

NÁŠ TÝM

ObsazeníTelefon
BERUŠKYPetra Husáková326 201 933
Šárka Vrbová
Kateřina Kocíková – asistent pedagoga
ČMELÁČCIRadmila Hyková – zástupce ředitele pro MŠ326 201 933
Leona Protivná
Renata Kumberová, DiS. – asistent pedagoga
MOTÝLCIBc. Ivana Jonášová326 201 932
Lenka Langmaierová
Monika Klímová – asistent pedagoga
VČELIČKYIrena Bacílková326 201 932
Taťána Krupařová
Mgr. Tereza Mináriková - asistent pedagoga
KANCELÁŘ326 201 917

Provozní zaměstnanci: Mgr. Ivana Hásová, Jana Protivná, Stanislava Šťastná, Miroslava Weissová