Mateřská škola

Součástí školy je v jednom z pavilonů (se samostatným vchodem směrem k Jičínské ulici) mateřská škola STONOŽKA. Tvoří ji čtyři oddělení s vlastním zázemím. K pavilonu náleží dětské školní hřiště s herními prvky nebo relaxační zónou.

Bezstarostné a šťastné dětství by mělo být jedno z nejhezčích období každého člověka, který se bude se svými vzpomínkami k tomuto období často a rád navracet.

Chceme, aby naše mateřská škola ve spolupráci s rodinou vytvořila takové místo, kde se děti budou cítit šťastně, spokojeně a bezpečně.Rádi bychom, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde je mají všichni rádi a nejsou nikomu lhostejné. Není na světě nic krásnějšího, než rozzářené dětské oči a dětský radostný smích.

„Děti se potřebují bavit, potřebují si hrát a co je nejdůležitější, potřebují se SMÁT“

(Hal Urban).

Informace o akcích mateřské školy a další zprávy naleznete na www.facebook.com/StonozkaMS.

Prázdninový provoz 2020 – Z důvodu hygienicko–epidemiologických opatření rozhodl zřizovatel o tom, že provoz v období měsíců červenec – srpen si bude zabezpečovat každá mateřská škola samostatně. Naše mateřská škola bude mít uzavřeno v období 27. 7. – 14. 8. 2020 (po tuto dobu nebudou mít děti možnost navštěvovat mateřskou školu). Na ostatní dny prosím nahlaste děti ve svých třídách nebo telefonicky svým paním učitelkám. Prázdninový provoz bude zabezpečen pro děti zákonných zástupců, kteří to bezpodmínečně potřebují.

PROVOZ TŘÍD

MOTÝLCIpo, st: 06.45 – 16.00 hodin
út, čt: 06.45 – 15.45 hodin
pá: 06.45 – 17.00 hodin
BERUŠKYpo, čt, pá: 07.00 – 16.00 hodin
út, st: 07.00 – 17.00 hodin
VČELIČKYpo, út, st, pá: 06.30 – 15.45 hodin
čt: 06.30 – 17.00 hodin
ČMELÁČCIpo: 06.00 – 17.00 hodin
út, st, čt, pá: 06.00 – 15.30 hodin

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 • rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte,
 • podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé soutěžení,
 • podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a získávání informací,
 • podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatie, sebevědomí a sebedůvěry, ale zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí,
 • rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev,
  vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků,
 • vytvářet základy estetických dovedností,
  podporovat fantazii a tvořivost dítěte,
 • rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žijeme.

REŽIM DNE

06.0008.30hry, individuální práce
08.3009.00ranní cvičení, hygiena, přesnídávka
09.0009.30řízené a spontánní činnosti
09.3011.30pobyt venku
11.3012.15hygiena, oběd
12.1514.00hygiena, odpočinek dětí
14.0017.00odpolední svačina, hry a zájmové aktivity dětí
 

DOPLŇKOVÉ AKTIVITY

 • cvičení v tělocvičně – dle rozvrhu
 • keramika – příležitostně
 • anglický jazyk – 1x týdně, pouze pro předškoláky
  (dle zájmu rodičů)
 • logopedie
 • plavecká výuka
 • bruslení

RYCHLÝ KONTAKT

 

KANCELÁŘ326 201 917
BERUŠKY326 201 933
MOTÝLCI326 201 933
ČMELÁČCI326 201 932
VČELIČKY326 201 932

Vedoucí učitelka: Radmila Hyková