Vážení zájemci o třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy od šestého ročníku školního roku 2020/2021, rádi bychom vás informovali o červnovém náboru žáků současného 5. ročníku do sportovní třídy. Týká se i zájemců z řad páťáků naší školy. Počet přestupujících žáků bude záviset též na výsledcích přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Bližší informace o sportovních třídách jsou ve stejnojmenné rubrice na webu školy.