Ve středu 31. 5. 2023 pořádáme od 15.00 hod. na hřišti školy pro žáky budoucího 6. ročníku 2023/2024 NÁBOR DO TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY.

NABÍZÍME:

 • vlídné prostory, pohodovou atmosféru školy a výborné podmínky pro sport
 • 5 hodin tělesné výchovy – všeobecné sportovní přípravy s důrazem na atletiku
 • možnost odpoledního tréninku na hřišti školy
 • aktivity se zahraničními partnerskými školami
 • velké množství různě zaměřených akcí školy
 • kvalitní výuku podle školního vzdělávacího programu ŠESTKA
 • spolupráci s atletickým oddílem AC Mladá Boleslav

PODMÍNKY TESTOVÁNÍ:

 • hod medicinbalem (autové vhazování, 1 kg)
 • sprint (60 m z polovysokého startu)
 • hod míčkem (150 g)
 • skok daleký (z pásma 1 m)
 • skok z místa snožmo
 • vytrvalost (800 m)

Informace a přihlášky pro žáky z jiných škol na telefonu 326 201 914 nebo na e-mailu jiri.irain@6zsmb.cz.

Bližší informace o sportovních třídách naleznete v příslušné rubrice.

Na zájemce se těšíme.