Žáci třetích a čtvrtých tříd se zúčastnili akce Živá Boleslav, která probíhala v Ekocentru Zahrada DDM. Zde se seznámili pomocí různých úkolů s živočichy, kteří k nám přicestovali z jiných zemí a také s našimi živočichy původními. tato akce navazovala na učivo prvouky a přírodovědy.