O hodinách tělesné výchovy žáci 1. stupně plnili několik disciplín – skok daleký z místa, šplh na tyči, hod medicinbalem, hod míčem o zeď, přeskok švihadla. Těm, kterým se obzvlášť dařilo v jednotlivých ročnících, jsme popřáli a poděkovali a za snahu a krásné výkony. Zároveň obdrželi medaile, diplomy a malou pozornost. Ceníme si všech dětí, které se pohybu nebojí a pohyb je pro ně běžnou součástí, i když třeba nedosahují špičkových výkonů. Tělocvik nás zkrátka baví.