Zápis na naší škole se skládá ze dvou částí – administrativní a motivační (na základě souhlasu zákonného zástupce – s dítětem ve škole).

Od 1. 4. do 9. 4. 2022 je nutná registrace dítěte pomocí odkazu ONLINE ZÁPIS na webových stránkách školy. Zákonný zástupce vyplní potřebné údaje pomocí formuláře žádosti, kterou automaticky odešle do systému školy. Na mail zákonného zástupce, který zde vyplní, přijde automatické potvrzení o doručení žádosti. Zároveň při registraci vybere vhodný termín samotného zápisu (na motivační část je tedy nutné během vyplnění žádosti také rezervovat konkrétní čas zápisu s dítětem). Po vyplnění zákonný zástupce vytiskne formulář, přinese v daný termín, tj. 8. nebo 9. 4. 2022 do školy a užije si s dítětem slavnostní chvíli školního zápisu.

Termín zápisu: 8. dubna 2022 (14.00 – 17.00) a 9. dubna 2022 (09.00 – 11.00). Registrace je možná na konkrétní časový slot.

S sebou nezapomeňte:

  • rodný list dítěte,
  • vytisknutou žádost z portálu Zápisy Online,
  • svůj OP pro potvrzení správnosti údajů (dle § 36 odst. 5 správního řádu),
  • doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud jste občan státu mimo EU.

Bližší informace k zápisu jsou pod následujícím odkazem.

Obecně závazná vyhláška týkající se školských obvodů je zde.

Těšíme se na Vás.