Ve dnech 22. – 27. 4. 2021 (čtvrtek, pátek, pondělí a úterý) budou mít žáci 6. – 8. ročníku on-line výuku zaměřenou tematicky. Od 9.00 do 11.00 hodin budou mít připraveny různé aktivity. Bližší informace naleznou ve svých TEAMS.

Ve stejné dny budou umožněny skupinové konzultace k přijímacím zkouškám pro přihlášené žáky devátých tříd.