Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude žákům vzhledem k ředitelskému volnu předáno tradiční formou v pátek 26. 6. 2020 mezi osmou a devátou hodinou ranní.

Dle mimořádného opatření MZ ČR je za tímto účelem povolena osobní přítomnost žáků bez omezení (bez nutnosti dodržet maximální počet ve skupině). Od každého přítomného žáka budeme vybírat před školou aktuální podepsané čestné prohlášení (ke dni 26. 6. 2020 bez ohledu na předchozí odevzdaná čestná prohlášení).

Žáci druhého stupně (s výjimkou žáků 9. ročníku) budou mít možnost v uvedenou dobu realizovat třídní focení.

Vzdělávací aktivity prvního stupně (dopolední i odpolední blok) budou ukončeny ve čtvrtek 25. 6. 2020.

Aktualizováno dne 21. 6. 2020.