Oznámení rozhodnutí ve správním řízenípřijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace se otevře zde v příloze. Děkujeme všem za zájem o naši školu.

Připomínáme rodičům, že v případě neuzavřeného zápisu požadujeme patřičné podklady (tj. v případě předčasného nástupu doporučující vyjádření poradenského zařízení a v případě odkladu doporučující vyjádření poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa).


Rozhodnutí o přijetí bude v písemné podobě k dispozici na červnové třídní informativní schůzce. O termínu budou rodiče včas informováni a kontaktováni.


Rozhodnutí o odkladu budeme posílat prostřednictvím poštovních služeb.