Oznámení rozhodnutí ve správním řízení – přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace se otevře zde v příloze. Děkujeme všem za zájem o naši školu.

Připomínáme rodičům, že v případě neuzavřeného zápisu požadujeme patřičné podklady (tj. v případě odkladu doporučující vyjádření poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Rozhodnutí o přijetí bude v písemné podobě k dispozici na třídní informativní schůzce 9. 6. 2021 od 15.30 hodin. V případě, že nebude možné schůzku realizovat s osobní přítomností, budou na webu školy upřesněny informace, jakým způsobem budou rodiče kontaktováni.

Rozhodnutí o odkladu budeme posílat prostřednictvím poštovních služeb.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.