INFORMACE O VRÁCENÍ PLATEB

školy v přírodě a další akce

  • platby budou vráceny v plné výši do konce června 2020


školní družina

  • platby (ve výši 450,- Kč – v případě těch, kteří měli zaplaceno za celé druhé platební období) budou převedeny na příští školní rok 2020/2021
  • v případě zájmu o vrácení této částky kontaktujte vedoucí vychovatelku na e-mailu ilona.novakova@6zsmb.cz s nahlášením čísla účtu, na který má být částka vrácena


školní kroužky

  • bude vrácena polovina platby za období leden až květen 2020 do konce července 2020 (kontaktováni budete jednotlivými vedoucími zájmových útvarů)

Děkujeme za pochopení.