Zápis výsledků voleb do školské rady se otevře zde. Nová školská rada volená na tříleté funkční období je tvořena ze zástupců pedagogů, zřizovatele a rodičů. Za pedagogy byly zvoleny Marie VaňkováMartina Lochmanová, zákonní zástupci ve volbách zvolili paní Olgu Havlíčkovou a pana Karla Lochmana. Tato čtveřice doplní zřizovatelem jmenované členy – Jitku BařinkovouHelenu Kosinovou.