Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 o přijetí krizového opatření je od 14. 10. do 1. 11. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na vyučování. Pokyny k distanční výuce obdrží žáci a zákonní zástupci prostřednictvím EŽK.

Informace k distanční výuce 14. – 23. 10. 2020


První stupeň


• do pátku 16. 10. budou prostřednictvím systému Bakaláři zadány pokyny k výuce ČJ a M,
• v pondělí 19. 10. a ve středu 21. 10. pokyny k výuce ČJ, M, AJ.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost a spolupráci. V průběhu tohoto období budou v EŽK k dispozici pokyny a přihlašovací údaje do systému Microsoft TEAMS, abychom mohli v průběhu týdne před prázdninami zkusit realizovat online setkání.


Druhý stupeň


V průběhu aktuálního týdne budou doplněny pokyny a práce pro zbývající ročníky – pro 6. a 8. třídy v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk. V týdnu od 19. do 23. 10. budou v pondělí pro všechny třídy druhého stupně zveřejněny informace o výuce a práci v předmětech ČJ, M, Aj, Nj/Rj, v úterý pak D, Z, Fy, Pp, Ch.

Během týdne před prázdninami bychom rádi začali zkušební online výuku prostřednictvím TEAMS. Žákům, kteří se nepřihlásili ve škole, budou poslány přihlašovací údaje prostřednictvím EŽK. Online výuka však bude zkušební, u vybraných vyučujících a ve vybraných předmětech. V případě prodloužení zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách bychom od 2. 11. rozjeli online výuku naplno.

Další informace


V případě technických problémů s online připojením a na základě ankety budou ve vestibulu školy připravena třídní úložiště a materiály vám poskytne paní vrátná. Stále bohužel čekáme na finanční prostředky a nabídky počítačového vybavení, které bychom mohli dle potřeby zapůjčit svým žákům.

Upozorňujeme, že v případě nedodání práce dle požadavků vyučujícího je nutná omluvenka zákonného zástupce žáka. Viz školský zákon a školní řád. V případě zkušební výuky online budeme do prázdnin v tomto ohledu shovívaví.


Jídelna bude pro žáky školy, kteří jsou na distanční výuce, v provozu. Zařízení školního stravování je považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti a žáci na oběd přijít mohou. Vzhledem k tomu, že nečekáme velký zájem, budou obědy dětem odhlášeny, v případě zájmu bude nutné žáka v době uzavření školy na oběd přihlásit. K dnešnímu dni předpokládáme otevření jídelny od 19. 10. 2020. Oběd se bude moci vyzvednout i s sebou (pouze však v jednorázových obalech).

Vážení rodiče, ještě jednou se omlouváme za nepohodlí související se vzděláním dětí a děkujeme za vzájemnou spolupráci. Bez ní to bohužel nejde. Jsme si vědomi úskalí distanční výuky a neustále přemýšlíme o smysluplnosti zadávaných úkolů, aby efektivita vzdělávání byla co největší.