Významného úspěchu dosáhli naši žáci v okresních kolech vědomostních a dovednostních školních soutěží – Hanka se v matematické olympiádě 📐🧮 umístila na sdíleném 1️⃣. – 2️⃣. místě a Štěpán obsadil v zeměpisné olympiádě 2️⃣. místo. Super. 👍 Blahopřejeme.