Úřední hodiny o prázdninách – garantované každou středu od 09.00 – 12.00 hodin, v ostatních dnech předem dle telefonické domluvy na sekretariátu (326 201 911).