Úřední hodiny v době hlavních prázdnin:

červenec – středa 10.00 – 14.00 hodin

srpen – čerpání dovolené, od 28. 8. 2023 bez omezení

případně po telefonické domluvě (326 201 911, 774 096 696)