Vážení rodiče,
vzhledem k množícím se dotazům ohledně aktuální epidemiologické situace přinášíme následující informace. V naší škole se ve třídě prvního stupně vyskytl jeden pozitivní případ nemoci COVID-19. Po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje škola přijala následující opatření:

  • třídní učitelce, učitelce AJ a žákům, kteří byli s ním v kontaktu, je nařízena karanténa a mají podstoupit kontrolní testy; zákonní zástupci byli o této skutečnosti informováni 10. 9. 2020 v odpoledních hodinách prostřednictvím elektronické žákovské knížky, případně telefonicky večer (pro jiné osoby karanténa na základě této výše uvedené skutečnosti nevyplývá),
  • distanční výuka bude v této třídě realizována po domluvě s třídní učitelkou,
  • škola dále věnuje zvýšenou pozornost v dodržování hygienických standardů a je v kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav,
  • v současné době je v karanténě několik dalších žáků (druhého stupně) a učitel, kteří přišli do styku s osobou pozitivně testovanou na COVID-19 mimo školu, o dalších případných opatřeních budeme informovat.


Informace k ošetřovnému – od 1. 7. 2020 se podmínky nároku na ošetřovné vrací do původní podoby, nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let, podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu (viz informace MPSV ČR).


Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy