Během dubna jsme pokračovali v aktivitách směřujících k ochraně životního prostřední – během výuky i ve školní družině. Po dobrovolné uklízecí akci žáků druhého stupně se do projektu Ukliďme Česko zapojili ve čtvrtek 13. 4. 2023 žáci z prvního stupně, a to od prvňáků po páťáky. Po úvodním seznámení s cílem této společné akce a konkrétním poučení vyrazili do lesoparku Štěpánka. Zde během dopoledne nasbírali 30 pytlů odpadků. Pomohli tím vyčistit rozsáhlý městský park sloužící volnočasovým aktivitám a zbavit přírodu ekologické zátěže. Děkujeme všem žákům za pomoc a rodičům za podporu. Věříme, že péče o životní prostředí nebude pro naše žáky cizí.