Na konci května po covidové pauze opět pokračuje projekt Učitelé bez hranic – projekt spolupráce mezi naší školou a ZŠ Jána Kupeckého ze slovenského Pezinku. Učitelské aktivity, sdílení zkušeností a hodiny v „cizím“ jazyce.