V týdnu 23. 5. – 27. 5. 2022 byl po třech letech opět realizován mezinárodní projekt Učitelé bez hranic spojený s výměnou učitelů. V první polovině týdne se 15 učitelů od nás, z Mladé Boleslavi, vypravilo do slovenského Pezinku, kde se pokusili předat své zkušenosti žákům při hodinách pracovního vyučování, českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, tělesné výchovy, vlastivědy, výtvarné výchovy. I někteří učitelé se obohatili o slovenská slovíčka. Ve středu se naše skupina vrátila zpět do Mladé Boleslavi a skupinu 17 slovenských učitelů jsme ve večerních hodinách přivítali na hlavním nádraží. Rovněž oni předávali své zkušenosti našim žákům a učili je slovenská slovíčka, seznamovali je se slovenskou historií, kulturou a zajímavostmi Slovenska. Volný čas jsme na Slovensku vyplnili návštěvou Bratislavy a v Čechách jsme pro své kolegy připravili návštěvu pivovaru v Lobči. Tyto výměny jsou pro nás cennou zkušeností, ale rovněž velmi příjemným časem, který můžeme strávit se slovenskými kolegy, kteří jsou již blízkými přáteli. Jsme za to moc rádi a těšíme se na další spolupráci.