7.A se vydala ve čtvrtek 19. 1. 2023 na společné aktivity v rámci třídního dne směr Chotilsko nedaleko Slapské přehrady. Zde je čekala pomyslná pevnost Boyard, tedy sportovně zábavní park TEPfactor. Žáci plnili v týmech jednotlivé úkoly zaměřené na sílu, zručnost, důvtip i logiku, aby se dostali pomocí indicií až k samotné truhle pokladů. Výhodou byla možnost si jednotlivé úkoly v uzavřených místnostech zopakovat. I když se k samotné truhle během neuvěřitelně rychle plynoucích třech hodin nedostali, určitě nelitovali. Je třeba ocenit, že si počínali jako skutečně týmoví hráči.

Třídní den slouží na naší škole k podpoře příznivého klima ve třídě, vychází z výchovně vzdělávacích strategií školního vzdělávacího programu a je nápadem školního parlamentu.