Screeningové testování žáků

  • na základě mimořádného opatření proběhne v termínech 22. listopadu29. listopadu 2021 a v dalších termínech dle platných mimořádných opatření,
  • škola má k dispozici neinvazivní antigenní testy (SEJOY – SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test),
  • testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (do 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19), případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě,
  • výše uvedení žáci přinesou potvrzení o očkování nebo výsledek testu (pokud prodělali onemocnění COVID-19 a jsou v ochranné lhůtě, doloží prodělání nemoci lékařskou zprávou, respektive potvrzením o pozitivním testu) – škola tyto údaje ve formě dokladu nevybírá,
  • v případě testování žáků prvního až třetího ročníku je umožněna asistence zákonnému zástupci – v jídelně školy,
  • žáci ranní družiny se testují při příchodu do školy (prosíme rodiče, aby vydrželi na výsledek testu) – možnost příchodu do družiny bude nejpozději v 7:15 hod.,
  • žákům bude umožněno využít test vlastní, doloží však řádně náležitosti k testu, viz web https://www.edu.cz/covid-19/https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/,
  • ve dnech testování jsou žáci vyzvedáváni (třídy prvního stupně před školou, druhý stupeň na hřišti).

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu pobytu ve škole stanovenou ochranu dýchacích test, tj. zdravotnickou roušku nebo respirátor, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, používá vyčleněné hygienické zařízení, v době konzumace potravin a nápojů dodržuje od ostatních žáků rozestup minimálně 1,5m. Uvedená opatření platí po dobu trvání screeningového testování.

Děkujeme za pochopení

Aktualizováno 2. 12. 2021