Screeningové testování žáků od 31. 1. 2022

  • jednou týdně každé pondělí, v případě nepřítomnosti žáka v den jeho příchodu do školy,
  • nově mají výjimku z testování mají všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního PCR testu (na jehož základě byla nařízena izolace) neuplynulo více než 30 dnů.

V tomto případě žák doloží uvedenou skutečnost při testování. Doporučujeme doložit tuto náležitost také třídnímu učiteli.

Upozorňujeme také na změny v nařízené karanténě. Osobám, viz výše, nebude KHS nařízena karanténa.

Ostatní opatření včetně organizačních se nemění:

  • testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem a nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem, výše uvedení žáci přinesou výsledek testu – škola tyto údaje ve formě dokladu nevybírá,
  • v případě testování žáků prvního až třetího ročníku je umožněna asistence zákonnému zástupci – v jídelně školy,
  • žáci ranní družiny se testují při příchodu do školy (prosíme rodiče, aby vydrželi na výsledek testu) – možnost příchodu do družiny bude nejpozději v 7:15 hod.,
  • žákům bude umožněno využít test vlastní, doloží však řádně náležitosti k testu,
  • ve dnech testování jsou žáci vyzvedáváni (třídy prvního stupně před školou, druhý stupeň na hřišti).

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu pobytu ve škole stanovenou ochranu dýchacích test, tj. zdravotnickou roušku nebo respirátor, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, používá vyčleněné hygienické zařízení, v době konzumace potravin a nápojů dodržuje od ostatních žáků rozestup minimálně 1,5m.

Testování bude ukončeno na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k 18. 2. 2022.