Screeningové testování žáků

  • na základě mimořádného opatření pokračuje od 3. 1. 2022 dvakrát v týdnu (v pondělí a ve čtvrtek), od 17. 1. 2022 jednou týdně každé pondělí, v případě nepřítomnosti žáka v den jeho příchodu do školy,
  • testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem a nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem, výše uvedení žáci přinesou výsledek testu – škola tyto údaje ve formě dokladu nevybírá,
  • nově se tedy testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,
  • v případě testování žáků prvního až třetího ročníku je umožněna asistence zákonnému zástupci – v jídelně školy,
  • žáci ranní družiny se testují při příchodu do školy (prosíme rodiče, aby vydrželi na výsledek testu) – možnost příchodu do družiny bude nejpozději v 7:15 hod.,
  • žákům bude umožněno využít test vlastní, doloží však řádně náležitosti k testu, viz web https://www.edu.cz/covid-19/https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/,
  • ve dnech testování jsou žáci vyzvedáváni (třídy prvního stupně před školou, druhý stupeň na hřišti).

V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu pobytu ve škole stanovenou ochranu dýchacích test, tj. zdravotnickou roušku nebo respirátor, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, používá vyčleněné hygienické zařízení, v době konzumace potravin a nápojů dodržuje od ostatních žáků rozestup minimálně 1,5m. Uvedená opatření platí po dobu trvání screeningového testování.

Leták MŠMT a MZDR ČR zde nebo v článku dole.

Děkujeme za pochopení