Před podzimními prázdninami jsme na druhém stupni realizovali tematické vyučování v blocích. Na vybraná témata školního vzdělávacího programu jsme si vyčlenili více času než obvyklých 45 minut, abychom mohli efektivně naplnit jejich cíle. Jednalo se o aktivity přírodopisného charakteru, zeměpisného, výtvarného, jazykovědného, hudebního, matematického nebo dějepisného. Rádi bychom v podobném duchu v budoucnu pokračovali. Fotografie z několika činností naleznete na našich stránkách sociální sítě.