Od 12. do 20. května roku 2022 se uskutečnil poznávací zájezd do Švédska pro osmý a devátý ročník naší školy. O zájezd byl velký zájem, proto nakonec vyrazily dva autobusy s celkovým počtem 84 žáků a 6 učitelů.

Během tohoto zájezdu jsme navštívili velké množství měst a míst – jako první bylo hlavní město Dánska – Kodaň, kde jsme se projeli na lodičkách a také jsme se prošli městem až k soše Malé mořské víly. Dále pak následovaly místa přímo ve Švédsku – kostel v Bottnarydu, skanzen a výrobna sladkostí v Grännaberg, ostrov Visingsö, kde měli žáci možnost projít zříceninou hradu Visingsborg a ochutnat místní uzené mořské ryby. V další části pobytu se žáci podívali také do města Göteborg, kde navštívili přilehlý ostrov, muzeum automobilů Volvo, velký tropický a podmořský svět Universeum a vše završili v zábavním parku Liseberg, kde se dětem velmi líbily nejenom atrakce (hlavně horské dráhy), ale také i kola štěstí, ve kterých mnoho dětí vyhrálo velké čokolády. Další místo, které žáci navštívili, bylo o něco vzdálenější hlavní město Stockholm, kde navštívili sídelní zámek švédských králů Drottningholm, prošli se kolem stockholmské radnice, kde se udílí Nobelova cena, a zavítali také do starobylého centra, kde se prošli úzkými uličkami, ale také velkým královským palácem, kde se též střídala hradní stráž. Žáci poté přešli přes nábřeží k muzeu Vasovy lodi, kde se žáci dozvěděli informace o historii této velkolepé dřevěné lodi a také o jejím nešťastném osudu. Během volného dne se žáci procházeli v okolí ubytování v místě Anneberg, pluli na kánoích na přilehlém jezeře a opalovali se na nedaleké pláži. někteří otužilci také vlezli i do velmi studené vody místního jezera. Další výlet směřoval do rašeliništní oblasti Dumme Mosse, kde se žáci seznámili s místní faunou (ještěrky, jeřábi) a florou (zakrslé břízy, suchopýry). Poté se přesunuli do města Jönköping, kde navštívili muzeum bezpečnostních zápalek, jejichž výroba zde má již dlouholetou tradici, muzeum firmy Husquarna a také místní bazén. Žáci také měli možnost nákupu v místním velkém obchodním domě. Na zpáteční cestě se žáci projeli ve výletním vláčku losím safari v Markarydu, kde nás provedl Čech, žijící ve Švédsku. Žáci si mohli pohladit a také nakrmit hned několik losů, kteří se nebáli přijít až přímo k vláčku. Poté jsme pokračovali na cestě zpět do České republiky.

Po celou dobu jsme byli ubytováni v Bottnarydu a počasí nám (až na den v Kodani) přálo – bylo slunečno až zataženo a na místní poměry teplo. Žáci byli ukázkoví – vždy byli včas připraveni na místě a při rozchodu se nikdy nestalo, že by někdo nedodržel dohodnutá pravidla.