Koncem října se naši čtvrťáci vydali do ulic a na mnohá náměstí Mladé Boleslavi, kde postupně poodkrývali stará tajemství města. Ve skutečnosti ušli asi jen dva kilometry, ale v čase se posunuli o celá tisíciletí. Hravou formou se dozvěděli se o samých počátcích osidlování, založení hradu, pohřbívání, archeologických nálezech, židovském městě, dřívějším zásobování města vodou, trzích, Klaudiánově mapě, Bedřichu Smetanovi a mnohé další zajímavosti. Závěrem si mohli vyzkoušet, v jakém oblečení a masce chodil morový doktor. Tento putovní výukový program k vlastivědě pro ně připravilo Muzeum Mladoboleslavska.