Spolupráce s naší partnerskou školou Jána Kupeckého z Pezinku měla tentokrát formu společné exkurze. Třída 8.A se po návratu ze sportovního soustředění vydala druhý den ve čtvrtek 18. 4. 2024 časně ráno do Brna. Cílem bylo vědecké centrum VIDA a společný program se slovenskou 8.A na únikové hře VIDA! Escape game nebo vzdělávacím pořadu Surovinu na rovinu. Žáci v malých skupinkách hledali řešení při logických úkolech, aby se dostali z uzavřeného sálu ven. Někteří se zase dozvěděli, do jaké míry je lidská společnost závislá na nerostných surovinách a z čeho jsou vyrobeny předměty, které denně používáme. Po dopoledních aktivitách v zábavním vědeckém parku u brněnského výstaviště je čekala výprava po stopách Napoleona a slavkovského bojiště. Nejprve se seznámili s interiérem zámku Slavkov u Brna, kde z balkonu císař Napoleon oznámil přeživším francouzským vojákům svůj triumf v bitvě zde konané 2. prosince 1805. Poté vyrazili k Mohyle míru, památníku připomínající slavnou bitvu, a na strategická místa Žuráň a Santon. Oběma třídám všechna tato místa připomněla dějepisné učivo o napoleonských válkách, a žáci si tak mohli představit historické poznatky v reálném prostředí. V pozdním odpoledni se společně všichni vrátili do Brna a odtud se rozjeli zpět do Mladé Boleslavi či na Slovensko.