Prvňáčky a jejich rodiče čekala na konci školního roku velká událost – SLAVNOST SLABIKÁŘE. Děti rodičům zazpívaly, zatancovaly, přednášely básničky, dávaly hádanky, ale, hlavně ukázaly, jak umí číst ze slabikáře. Na děti čekalo překvapení v podobě dortu ve tvaru slabikáře a krásná knížka na památku 1. třídy. Školní rok utekl jako voda a z dětí budou brzy druháci. S první třídou se pomalu loučí, což vystihuje básnička, kterou děti na závěr slavnosti zarecitovaly.

„Na shledanou, první třído, na shledanou, lavice i křído, na shledanou, moji kamarádi, po prázdninách sejdeme se rádi. To už budem druháci, co umí vzít za práci.“