Na konci školního roku se koná tradičně malá slavnost. V prvních třídách se pochlubí prvňáčci svými čtenářskými dovednostmi na Slavnosti slabikáře. Děti pozvou své rodiče a sourozence, aby jim ukázaly, co se všechno za první školní rok naučily. A tak se stalo i letos. Děti četly, psaly a počítaly, a to vše formou hry, jak jsou zvyklé. Jako odměnu za celoroční práci dostaly děti dort ve tvaru slabikáře, na kterém si pochutnaly. Některé třídy dokonce společně přespaly ve škole. Žáci z prvních tříd s paními učitelkami a asistentkami se už těší po zasloužených prázdninách do druhé třídy.