V průběhu měsíce února se žáci všech tříd sedmého ročníku postupně zúčastnili projektového dne v rámci operačního programu MŠMT OP JAK. Projektový den byl podobně jako loni zaměřen na práci se dřevem a výrobu krmítka. Chlapci se seznámili s nářadím a jeho použitím. Podle nákresu a pod dohledem zkušeného truhláře pana Nováka potom krok za krokem řezali, šroubovali, měřili, stloukali, brousili až se dopracovali ke krmítku. Pro některé to byl trochu oříšek, ale výrobek si nesli domů všichni. Prostory nám na tento projektový den poskytla 5. ZŠ a moc jim za to děkujeme. Dívky zatím ve škole pletly jednoduchou technikou z měkké vlny deku.