Rozvrh hodin na školní rok 2021/2022 se otevře pod následujícím odkazem.

Rozvrh hodin platný po dobu plavání (tj. od 6. 9. 2021) pro třídy 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B je k dispozici zde. Plaveckým dnem v Městském bazénu Mladá Boleslav je čtvrtek.

Zařazení žáka do skupin je patrné z rozvrhu v elektronické žákovské knížce nebo z osobního rozvrhu, který žáci obdrží první školní den.