Na konci školního roku 2021/2022 jsme se tradičně slavnostně rozloučili s žáky devátých tříd. Vzhledem k počtu tříd jsme slavnostní okamžik rozdělili do dvou dnů. Jak ve středu 22. 6., tak ve středu 29. 6. se slavnostní rozloučení odehrálo v Letecké kantýně Leteckého muzea Metoděje Vlacha. Nejprve přišli na řadu žáci 9.B a 9.C s třídními paními učitelkami Blankou Veselou a Markétou Pluhařovou, následovala rozlučka 9.D a 9.A s paní třídní Julií Gottvaldovou a panem třídním Radkem Vinšem.

Přejeme všem deváťákům, aby vykročili do další etapy svého života tou správnou nohou a vzpomínali na svou základku jen v dobrém. I škola bude ráda vzpomínat na tento silný ročník a více jak devadesátku žáků jen v tom nejlepším.