V úterý 3. 3. 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže. V první kategorii mladších žáků se na 1. místě umístila Adéla Hůlková s básní Zapomnětlivá veverka, 2. místo obsadil Štěpán Šimandl a na 3. místě skončila Adéla Klavíková. Mezi staršími žáky vyhrála 1. místo Šarlota Bretová, která přednesla báseň Sestra Bára, druhé místo obsadil Tomáš Pospíšil a na 3. místě skončila Viktorie Sluková. Do okresního kola soutěže postupují nejlepší čtyři. Děkujeme všem žákům za účast, rozhodnout vítěze mezi tak šikovnými recitátory bylo opravdu náročné.