Školní rok 2021/2022 nám slavnostně začal 1. 9. 2021 před školou, kde se sešli nejmenší žáčci se svými rodiči. Po krátkém přivítání a poslechu školní i národní české hymny se symbolicky zazvonilo na školní zvonec. Nový školní rok se rozeběhnul. Prvňáčci pak prošli slavobránou do budovy školy a zamířili do svých tříd na úplně první školní hodinu. Přejeme nejen našim prvňákům, ale i ostatním žákům a žákyním pohodový vstup do školního roku.