Vážení rodiče,


od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku na vyučování, prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách ve svých kmenových třídách. Důraz bude kladen na dodržování předchozích hygienických opatření – desinfekce, větrání, hygiena rukou apod. Po celou dobu pobytu je však nutné nosit roušky. Součástí hudební výchovy nebude zpěv, součástí tělesné výchovy nebudou sportovní činnosti – doporučuje se v rámci tělesné výchovy pobyt na čerstvém vzduchu (procházky apod.). Proto může dojít k drobné úpravě pořadí předmětů v rozvrhu hodin.


Třídní učitelé si žáky vyzvedávají před školou. Doporučujeme, aby žáci a žákyně, kteří nechodí do ranní družiny, tvořili před školou třídní skupinky. Školní družina bude realizována od 06.00 hodin a do 16.30 hodin v jednotlivých třídních odděleních. Ve školní jídelně platí dosavadní hygienická pravidla (roušky kromě konzumace jídla, rozestup stolů, stůl pro 4, rozestup skupin – jednotlivých tříd). Obědy budou mít žáci přihlášené, v případě nezájmu je nutné oběd odhlásit.


Jsme rádi, že pro nejmenší žáky můžeme opět realizovat plnohodnotnou výuku, i když s mimořádnými hygienickými opatřeními. Vážíme si podpory rodičů a děkujeme jim za spolupráci v tomto nelehkém období.


Vedení školy