Žáci prvního ročníku se dne 1. 6. 2022 zúčastnili exkurze s názvem Lesní stezka v Mirakulu. Děti se hravou formou dozvěděly zajímavé informace o lesním ekosystému a měly možnost si ověřit své znalosti z prvouky.